Vi hjælper med råd og vejledning efter ulykken

Vi har telefontid alle hverdage kl. 9-15

Hvad er vigtigt at huske efter en ulykke?

Behandling:
 • Du har ret til at blive udredt inden for en måned. Overstiger ventetiden på en behandling 2 mdr., har du frit sygehusvalg og ret til at behandling på et privat hospital.
 • På mange hospitaler er der tilknyttet krisepsykologer, patientvejleder og hospitalspræst/imam, som du kan tale med i forbindelse med din ulykke.
 • Du har mulighed for at få hjælpemidler til midlertidigt brug stillet til din rådighed fra læge/sygehus.

 

 

Forsikring:
 • Anmeld ulykken til dit forsikrings- og pensionsselskab hurtigst muligt.
 • Undersøg hvordan du er dækket via dine egne ulykkes- og erhvervsevnetabsforsikringer. Husk at du kan have forsikringer forskellige steder (eks. gennem dit banklån eller din faglige organisation). Det er vigtigt at få samtlige forsikringer anmeldt. Tjek også om du/I er dækket af en kollektiv ulykkesforsikring gennem din faglige organisation.
 • Undersøg om du har en sundhedsforsikring, som muligvis dækker behandlinger hos fysioterapeut, psykologhjælp samt transport til og fra behandling. Læs din police igennem, der kan nemlig være udvidet dækning.         
 • Er du medlem af Sygeforsikring Danmark dækkes eks. medicinudgifter, og du kan få tilskud til behandling. Der er forskel på ydelserne afhængig af, hvilken gruppe du betaler til.
Forsørgelse:
 • Er du i job: Kontakt arbejdsgiver på 1. sygedag og meld dig syg. Tjek om du får løn under sygdom. Har du optjent retten til sygedagpenge, vil din arbejdsgiver modtage refusion fra kommunen efter 30 dages sygefravær.
 • Er du ledig: Meld dig syg på www.Jobnet.dk, under ”Min side” på 1. sygedag. Du vil derefter modtage sygedagpenge.
  • Er du selvstændig: Meld dig syg til kommunen inden 3 uger fra første sygedag. Opfylder du retten til sygedagpenge, har du ret til at modtage sygedagpenge efter 2 ugers sygdom, medmindre du har tegnet en forsikring, der dækker sygedagpenge fra første fraværsdag.
   • Er du studerende: Kontakt dit jobcenter, som kan undersøge, om du har ret til sygedagpenge, hvis du har haft studiejob ved siden af. Husk at du med lægedokumentation kan få dine SU-klip forlænget, men du kan først søge, når forlængelsen indtræder.
   Familie og socialt netværk
   • Meget kan blive berørt af en ulykke. Familie og venner skal have besked. Er der naboer, som skal informeres, aftaler, der skal aflyses, udsættes eller sættes i bero?
   • Det kan være en god idé at udstede en fuldmagt til dine pårørende, så de har mulighed for at varetage dine interesser, i forhold til bank, kommune og pensionskasse, mens du er under behandling.